Polska i litewska młodzież spotkała się w Roskoszy

YXJ0aWNsZXMvMjAxODA0MTcwODQ0MzYtNjQtMi5qcGc=,
Uczestnicy wspólnie przygotowywali się do poszukiwania pierwszej pracy i porównywali sytuację młodych osób wchodzących na rynek pracy w Polsce i na Litwie.
Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Start up your future” programu Erasmus+ trwała od 7 do 14 kwietnia. Uczestnicy spotkali się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
32-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski i Litwy najpierw zapoznała się z terenem obiektu, podjęła pierwsze próby komunikacji oraz ustaliła zasady pobytu, a także przypomniała szczegółowy programu. Następnie przyszedł czas na poznawanie się poprzez gry i zabawy ewaluacyjne oraz integracyjne.
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja opracowanych w fazie przygotowawczej projektu w swoich krajach wyników ankiet prowadzonych wśród uczniów kończących naukę w szkołach zawodowych. Omówiono również wywiady z pracodawcami pod kątem ich oczekiwań w zatrudnianiu nowych pracowników. Młodzież mogła przedyskutować wspomniane kwestie i dojść do wspólnych wniosków dotyczących wejścia na rynek.
Kolejne dni uczestnicy spędzili na spotkaniach z doradcami zawodowymi. Młodzież poznała swoje predyspozycje zawodowe, sposoby tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukała odpowiadające im ogłoszenia, na podstawie których pisała swoje CV i listy motywacyjne.
Odbyły się również warsztaty z autoprezentacji i savoir-vivre. Zwieńczeniem wszystkich działań była symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, które okazały się niezwykle cennym doświadczeniem. Każdy kandydat miał szansę na indywidualną rozmowę i wymianę opinii z komisją rekrutacyjną.
Uczestnicy mieli okazję też wyjechać do Warszawy, gdzie wzięli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej, w Targach CSR „Biznes we współpracy” na Stadionie Narodowym oraz obejrzeli musical „Piloci” w teatrze Roma.
Wszystkie działania podsumowano przeprowadzeniem praktycznych zajęć dla uczniów ZSZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. Uczestnicy projektu podzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *