Port Małaszewicze jednym z największych. Zyska na tym gmina Piszczac

Port Małaszewicze jednym z największych. Zyska na tym gmina Piszczac 15

Głównym założeniem Projektu jest umożliwienie znacznego zwiększenia przepustowości Parku Logistycznego Małaszewicze, po jego modernizacji. Sprawi to, że stanie się on jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie.

– Będzie mógł również otrzymać miano kluczowego miejsca na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, mającego usprawnić transport intermodalny pomiędzy Azją a Starym Kontynentem. Małaszewicze mogłyby stać się najnowocześniejszym hubem przeładunkowym Europy, o powierzchni 30 km2. Warto dodać, że modernizacja oznacza także realne szanse poprawy sytuacji gospodarczej dla regionu i lokalnej społeczności.
Przyszłość zaczyna się dzisiaj – już teraz CARGOTOR odnotowuje rekordowe ilości transportowanej koleją masy towarowej – informują w komunikacie przedstawiciele.

W związku ze złożonością i wielowątkowością całego zadania, w ukończonym studium wykonalności, oprócz zakładanych prac, znalazły się dodatkowe elementy, takie jak: budowa nowego kolektora w Gminie Terespol, niedyskryminacyjny dostęp do stacji paliw dla wszystkich przewoźników, koncepcja dostosowania dróg lokalnych do przewidywanych wartości przeładunkowych Parku Logistycznego Małaszewicze – w tym wiadukty w Kobylanach i Zaborzu.

Obecnie trwają prace nad projektem budowalnym – planowane zakończenie realizacji tego zadania to IV kwartał br. W ramach współpracy z lokalnym samorządem 31 lipca zostało podpisane porozumienie pomiędzy CARGOTOR sp. z o.o. a Gminą Piszczac dotyczące wspólnej realizacji przebudowy czterech przejazdów kolejowo-drogowych.

Udostępnij!

Komentarze: 6

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. Na PKP to jeszcze panuje komunizm. Tam nikt nie potrafi zarządzać, zatrudniani są po znajomości. Za błędy nikt nie ponosi odpowiedzialności. Najgorzej to mają zwykli robotnicy.
    Fajnie że terminale się rozbudowują, ale z takim kierownictwem to i tak okaże się nie rentowne.

  2. Tak terminale rozbudowują, przepustowość zwiększają Ale dla służb takich jak sanepid etatów nie daja. Liczba kontenerów która przewija się przez przejście graniczne w ostatnich latach wzrosła niebotycznie A liczba pracowników w sanepidzie czy fito stoji na tym samym poziomie co 5 lat temu. Chory kraj

  3. Jola, bo głąby pokazują, że da się zrobić i robią. A potem narzekają, że więcej obowiązków. Tak to działa. Raz pokaż, że umiesz to będą wymagali cały czas.