Powiat dostał 2 mln na DPSy

Powiat dostał 2 mln na DPSy 16

Powiat bialski otrzymał dofinansowanie na Domy Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone zostaną na  łagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Przyznane fundusze mają stanowić doraźną pomoc dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach trwania epidemii COVID-19. – Podopieczni oraz pracownicy domów pomocy społecznej są grupą szczególnego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków na walkę z koronawirusem. – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach wsparcia DPS-y mogą wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
1. Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
2. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki
nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
4. Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
5. Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Powiat bialski otrzymał w sumie 1 892 783,00 zł. Poszczególne Domy: DPS Kozula otrzymało 922 933,00 zł, DPS Konstantynów 529 650,00 zł a DPS w Kostomłotach 440 200,00 zł

Powiat dostał 2 mln na DPSy 17

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *