Prawie 300 tysięcy dofinansowania dla Punktu Zbierania Odpadów

111111
fot. www.powiatbialski.eu

Ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykonanie inwestycji będzie możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu.

Gmina Wisznice dostała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach”. Beneficjentem tego projektu jest Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach.

W ramach projektu zostanie utworzony system zbierania odpadów komunalnych, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Poprawione zostaną warunki odbioru odpadów od mieszkańców z terenu wisznickiej gminy, co przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami. Zostanie wybudowany magazyn odpadów komunalnych wraz z profesjonalnymi zasiekami do składowania tych odpadów. Będzie wybudowany również budynek socjalno-administracyjny PSZOK. Teren wokół zostanie utwardzony kostką.

Głównym celem Punktu jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na tak zwanych „dzikich wysypiskach”. Wszyscy chętni mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady do PSZOK samodzielnie, aby śmieci nie zalegały na terenach ich nieruchomości. Wartość projektu wyniesie 414 782 zł brutto. Kwota dofinansowania to 288 552 zł.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *