Projekt „Lokalny Animator Sportu” otrzymał dofinansowanie

Projekt "Lokalny Animator Sportu" otrzymał dofinansowanie 16
Gmina Międzyrzec Podlaski obrała za cel upowszechnianie aktywności fizycznej, czego wynikiem jest projekt „Lokalny Animator Sportu”. Otrzymane dotacje będą przeznaczone na jego realizację.
Projekt „Lokalny Animator Sportu” na 2018 rok to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Zasadą uczestnictwa w projekcie jest zatrudnienie i współfinansowanie przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego administrującą orlik w Jelnicy dwóch animatorów przez okres 8 miesięcy w roku 2018. Dofinansowanie wyniesie 50%. kosztów pracy animatora. Maksymalna kwota dofinansowania na rok 2018 wyniesie 8 800 zł (1100 zł miesięcznie).

Fundacja Orły Sportu podpisze umowy z Gminą Międzyrzec Podlaski i bezpośrednio z animatorem. W ramach współpracy z Fundacją na Orliku w Jelnicy zajęcia mogą odbywać się od kwietnia do listopada 2018 r. (69 godzin miesięcznie).

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *