Przebudują targowisko i urząd. Gmina inwestuje

Przebudują targowisko i urząd. Gmina inwestuje 16

Budżety gmin w tym roku są nastawione na realizacje zadań z pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina Konstantynów w 2019 roku zamierza wydać na ten cel ponad cztery miliony złotych.

Uchwałę budżetową na 2019 rok przyjęto 28 grudnia. Przewiduje ona realizację siedmiu dużych inwestycji.

Pierwsza z nich to zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin przez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Wartość inwestycji to ponad 300 tys. złotych. Współfinansowana jest z udziałam środków unijnych.

Kolejną inwestycją realizowaną wspólnie ze Świdnikiem oraz gminą Skierbieszów jest wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrażanie e – usług publicznych dla mieszkańców. Pochłonie to prawie 450 tys złotych. Tutaj również współfinansowana jest inwestycja z funduszy europejskich.

Ważna inwestycją gminy Konstantynów jest rozbudowa oraz przebudowa gminnego targowiska. Wartość całej inwestycji to prawie 1,5 mln złotych. W tym prawie milion pochodzi z programu rozwoju obszarów wiejskich

Władze gminy zamierzają w najbliższych dwóch latach rozbudować urząd gminy w Konstantynowie. Zrobi to z własnych środków. W 2019 roku przeznaczone na ten cel jest około 259 tys. zł.

Zaplanowano w 2019 roku również rewitalizację miejscowości Komarno – Kolonia. Projekt realizowany z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 338 916,00 zł, pozostała kwota 2 008 369,00 zł będzie wydana w roku 2020. Łącznie wartość 2 429 155,00 zł. – Na ten cel oczekujemy również decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego. Powinno nam się udać pozyskać dodatkowe fundusze. Spodziewamy się tej decyzji w lutym – podkreśla Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów.

Gmina również oczekuje na decyzję z urzędu marszałkowskiego na projekt regulacji gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Konstantynów, Jest to drugi etap inwestycji. Budżet zakład wartość projektu 2 452 234,00 zł. W 2019 samorząd chce wydać ponad 300 tys. złotych.

Ostatni punkt budżetu inwestycyjnego gminy to przebudowa ulicy Kopernika oraz Klonowej w Konstantynowie. Samorząd pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016 – 2019. Inwestycja ma kosztować ponad 800 tys. zł.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *