PSW wprowadza zajęcia online

PSW wprowadza zajęcia online 16

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19, PSW zawiesiło zajęcia i rozpoczyna kształcenie w trybie online.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz w związku z komunikatem MNiSW prof. Jerzy Nitychoruk, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II terminie od 12 do 25 marca zmienia formę organizacji zajęć dydaktycznych na tryb online.

– Wstrzymuje się realizację praktyk zawodowych, studiów podyplomowych, zajęć realizowanych w ramach projektów oraz innej działalności dydaktycznej na terenie uczelni  w ww. okresie. W Domu Studenta PSW wprowadzamy zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, jednocześnie nakładamy obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w uczelni – informuje Jowita Grochowiec, rzecznik prasowy PSW.

Władze uczelni apelują do społeczności akademickiej o ograniczenie wyjazdów prywatnych zarówno na terenie Polski, jak i za granicę oraz śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej uczelni.

– Na terenie uczelni stosunkowo wcześniej zostały już wprowadzone zaostrzenia. Wszystkie uroczystości o charakterze zbiorowym zostały w miarę możliwości odwołane lub ograniczone co do liczby uczestników lub przeniesione na inny termin. Studenci i wszyscy pracownicy uczelni, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego byli zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzeniu zajęć w uczelni. Ponadto wszyscy pracownicy uczelni zobowiązani są do wzmożonej kontroli miejsca pracy, miejsc dużych skupisk studentów  oraz obiektów uczelni, w zakresie odpowiedniej higieny. Uczelnia od samego początku prowadziła akcję informacyjną wśród studentów dotyczącą potencjalnego zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Na terenie PSW zostały umieszczone specjalne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W celu usprawnienia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 – choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Rektor powołał Koordynatora w osobie dr hab. Marcina Weinera, prof. PSW – dodaje Grochowiec.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *