RAPORT BP24: Nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Tłumy do ogólniaków

RAPORT BP24: Nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Tłumy do ogólniaków 16

W przypadku niektórych klas liczba zainteresowanych wynosiła prawie 240 osób. Są też placówki, które nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem uczniów. Kilku klas w ogóle nie utworzono.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyżej im. Papieża Jana Pawła II

Klasa mundurowa – na 30 miejsc było 82 chętnych, a u 36 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – Zakład Doskonalenia Zawodowego

Klasa wielozawodowa (1 KS) – na 32 miejsca było 44 chętnych, a u 22 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mechanik poj. samochodowych – na 32 miejsca było 49 chętnych, a u 12 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa wielozawodowa (1WZ) – na 21 miejsc było 51 chętnych, a u 22 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Klasa wielozawodowa – 21 chętnych, klasy nie utworzono

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Operator obrabiarek skrywających – na 10 miejsc było 5 chętnych

Mechanik motocyklowy (1A2) – na 5 miejsc było 26 chętnych, a u 2 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mechanik motocyklowy (1A3) – na 5 miejsc nie było nikogo chętnego

Mechanik poj. samochodowych (1B1) – na 15 miejsc było 51 chętnych, a u 14 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mechanik poj. samochodowych (1B2) – na 5 miejsc było 5 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa wielozawodowa (1W1) – na 15 miejsc było 52 chętnych, a u 16 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa wielozawodowa (1W2) – na 5 miejsc było 8 chętnych, a u 6 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

I Liceum Ogólnokształcące

Mat-fiz-inf – na 60 miejsc było 199 chętnych, a u 80 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Biol-chem-ang -– na 30 miejsc było 161 chętnych, a u 28 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Biol-chem-fiz – 86 chętnych, u 5 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Pol-his-wos – na 30 miejsc było 158 chętnych, a u 35 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mat-geo-fiz – na 30 miejsc było 176 chętnych, a u 19 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Ang-niem-wos – 78 chętnych, u 5 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Ang-ros-wos – 80 chętnych, u 5 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Mat-geo-ang – na 30 miejsc było 239 chętnych, a u 43 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Biol-chem-mat – na 30 miejsc było 166 chętnych, a u 56 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

II Liceum Ogólnokształcące

Biol-chem – na 30 miejsc było 203 chętnych, a u 31 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Pol-hist-wos – na 30 miejsc było 186 chętnych, a u 21 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mat-geogr-ang – na 30 miejsc było 226 chętnych, a u 27 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Mat-fiz-inf –  173 chętnych, u 15 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Mat-ang-fiz/chem – na 30 miejsc było 182 chętnych, a u 21 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Hist-ang-fil/h.szt – na 30 miejsc było 150 chętnych, a u 13 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Biol-chem-ang – na 29 miejsc było 182 chętnych, a u 19 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Geogr-wos-niem/ros – na 30 miejsc było 152 chętnych, a u 24 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

III Liceum Ogólnokształcące

Dietetyka-fundusze europejskie – 8 chętnych, klasy nie utworzono

 

IV Liceum Ogólnokształcące

pol-hist-wos humanistyczna – na 29 miejsc było 239 chętnych, a u 40 osób był to wybór z pierwszej preferencji

ang-niem-geogr lingwinistyczna – na 30 miejsc było 190 chętnych, a u 39 osób był to wybór z pierwszej preferencji

pol-ang-geogr muzyczno-medialna – na 28 miejsc było 205 chętnych, a u 42 osób był to wybór z pierwszej preferencji

ang-geogr-h.szt plastyczno-graficzna – na 30 miejsc było 151 chętnych, a u 20 osób był to wybór z pierwszej preferencji

biol-chem-mat biologiczno-chem. – na 29 miejsc było 168 chętnych, a u 26 osób był to wybór z pierwszej preferencji

mat-fiz-ang politechniczna – na 15 miejsc było 150 chętnych, a u 25 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

mat-fiz-chem/inf/geo – na 24 miejsca było 37 chętnych, a u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji

biol-chem-mat/fiz – na 24 miejsca było 38 chętnych, a u 6 osób był to wybór z pierwszej preferencji

pol-hist-geo/wos – na 24 miejsca było 24 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji

 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ

ang-pol – na 32 miejsca było 15 chętnych, a u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji

biol-ang – na 32 miejsca było 6 chętnych

ang-geogr – na 32 miejsca było 13 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Rzemieślnicza Branżowa I Stopnia

samochodowa – na 29 miejsc było 11 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

spożywczo-usługowa – na 29 miejsc było 27 chętnych, a u 13 osób był to wybór z pierwszej preferencji

budowlano-elektryczna – na 29 miejsc było 17 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji

integracyjna – na 20 miejsc było 5 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji

 

Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi

humanistyczna – brak chętnych

ogólna – brak chętnych

 

Rzemieślnicze Technikum z oddziałami integracyjnymi

Technik handlowiec – na 15 miejsc była 1 osoba chętna, klasy nie utworzono

Technik inżynieria środowiska i melioracja – brak chętnych

Technik urządzeń sanitarnych – brak chętnych

Technik organizacja reklamy – brak chętnych

Technik informatyk – na 15 osób były 2 osoby chętne, klasy nie utworzono

Technik turystyki wiejskiej – brak chętnych

Technik ochrony środowiska – brak chętnych

 

Technikum ZDZ

Technik budownictwa – na 32 miejsca było 36 chętnych, a u 7 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik ekonomista – na 5 miejsc było 18 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji

Technik usług fryzjerskich – na 32 miejsca było 41 chętnych, a u 13 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik geodeta – na 5 miejsc było 21 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik handlowiec – na 5 miejsc było 35 chętnych

Technik hotelarstwa – na 32 miejsca było 34 chętnych, a u 8 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik informatyk – na 32 miejsca było 56 chętnych, a u 15 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Kelner – na 10 miejsc było 19 chętnych

Technik księgarstwa – na 5 miejsc była 1 osoba chętna

Technik logistyk – na 32 miejsca było 56 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik mechanik – na 32 miejsca było 39 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik obsługi turystycznej – na 5 miejsc było 18 chętnych

Technik pojazdów samochodowych – na 32 miejsca było 49 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik spedytor – na 5 miejsc było 40 chętnych, a u 2 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik turystyki wiejskiej – na 5 miejsc była 1 osoba chętna

Technik żywienia i usług gastr. – na 32 miejsca było 45 chętnych, a u 2 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum nr 1 – Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Technik ekonomista – na 30 miejsc było 154 chętnych, a u 20 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik żywienia i usług gastronomicznych – na 26 miejsc było 116 chętnych, a u 27 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik teleinformatyk – na 13 miejsc było 96 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik geodeta – na 15 miejsc było 109 chętnych, a u 12 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik handlowiec – na 29 miejsc było 129 chętnych, a u 18 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik informatyk – na 45 miejsc było 180 chętnych, a u 63 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik architektury krajobrazu – na 30 miejsc było 93 chętnych, a u 20 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik logistyk – na 58 miejsc było 202 chętnych, a u 51 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik hotelarstwa – na 15 miejsc było 99 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik spedytor – na 29 miejsc było 183 chętnych, a u 29 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum nr 2 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Technik budownictwa – na 30 miejsc było 183 chętnych, a u 29 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik elektryk – na 30 miejsc było 59 chętnych, a u 18 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik energetyk – na 30 miejsc było 54 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – na 15 miejsc było 19 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji

Technik informatyk – na 20 miejsc było 102 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik mechatronik – na 15 miejsc było 57 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik mechanik – 67 chętnych, a u 7 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Technik organizacji reklamy – 33 chętnych, klasy nie utworzono

Technik przemysłu mody – 18 chętnych, klasy nie utworzono

Technik pojazdów samochodowych – na 45 miejsc było 96 chętnych, a u 40 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik spedytor – 47 chętnych, u 5 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Technik urządzeń i syst. energetyki odnawialnej – 36 chętnych, u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

 

Powiat bialski

Liceum Ogólnokształcące w Janowie Podlaskim

Klasa straży granicznej – na 60 miejsc było 69 chętnych, a u 30 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa policyjna – na 30 miejsc było 30 chętnych, a u 12 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa ogólna – na 30 miejsc było 23 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum w Janowie Podlaskim

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – na 30 miejsc było 5 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik hodowca koni – na 30 miejsc było 42 chętnych, a u 27 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Rolnik – na 20 miejsc było 8 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum – ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – na 40 miejsc było 20 chętnych, a u 14 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik architektury krajobrazu – na 20 miejsc było 3 chętnych

Technik weterynarii – na 20 miejsc było 8 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik agrobiznesu – na 20 miejsc było 9 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik żywienia i usług gastr. – na 20 miejsc było 8 chętnych, a u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Liceum Ogólnokształcące w Małaszewiczach

Klasa humanistyczno-lingwistyczna – 9 chętnych, klasy nie utworzono

Służby mundurowe z elementami prawa – na 24 miejsca było 34 chętnych, a u 15 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum w Małaszewiczach

Technik transportu kolejowego – na 48 miejsc było 96 chętnych, a u 50 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – na 15 miejsc było 41 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik dróg i obiektów inżynieryjnych – 30 chętnych, klasy nie utworzono

Technik informatyk – 15 chętnych, klasy nie utworzono

Technik pojazdów samochodowych – 12 chętnych, klasy nie utworzono

Technik eksploatacji portów i terminali – na 24 miejsca było 42 chętnych, a u 13 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – ZSE Międzyrzec Podlaski

Magazynier-logistyk – 4 chętnych, klasy nie utworzono

Sprzedawca – brak chętnych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia – ZST Międzyrzec Podlaski

Monter zabudowy i robót wykończeniowych – na 30 miejsc było 16 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Elektryk – 7 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Kierowca-mechanik – na 15 miejsc było 24 chętnych, a u 14 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Ślusarz – 2 chętnych, a u 1 osoby był to wybór z pierwszej preferencji, klasy nie utworzono

Klasa wielozawodowa – na 20 miejsc było 20 chętnych, a u 8 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim

biol-chem-ang – na 24 miejsca było 47 chętnych, a u 14 osób był to wybór z pierwszej preferencji

biol-chem-mat – na 24 miejsca było 30 chętnych, a u 13 osób był to wybór z pierwszej preferencji

wos-geogr-ang – na 24 miejsca było 60 chętnych, a u 11 osób był to wybór z pierwszej preferencji

pol-hist-wos – na 24 miejsca było 62 chętnych, a u 22 osób był to wybór z pierwszej preferencji

pol-geogr-ang – na 24 miejsca było 86 chętnych, a u 29 osób był to wybór z pierwszej preferencji

mat-fiz-ang – na 24 miejsca było 35 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

mat-fiz-geogr – 14 chętnych, klasy nie utworzono

 

Technikum – ZSE Międzyrzec Podlaski

Technik ekonomista – na 28 miejsc było 51 chętnych, a u 15 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik handlowiec – na 28 miejsc było 27 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik informatyk – na 56 miejsc było 79 chętnych, a u 40 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik organizacji reklamy – na 28 miejsc było 47 chętnych, a u 15 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik spedytor – na 28 miejsc było 60 chętnych, a u 12 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik teleinformatyk  – 19 chętnych, klasy nie utworzono

Technik logistyk – na 28 miejsc było 81 chętnych, a u 25 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Technikum – ZST Międzyrzec Podlaski

Technik budownictwa – na 15 miejsc było 20 chętnych, a u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik mechatronik – na 15 miejsc było 29 chętnych, a u 7 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik elektronik – na 15 miejsc było 20 chętnych, a u 5 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik mechanik – na 15 miejsc było 21 chętnych, a u 6 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik usług fryzjerskich – na 15 miejsc było 10 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik ochrony środowiska – na 15 miejsc było 12 chętnych, a u 3 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Technik drogownictwa – 1 osoba chętna, klasy nie utworzono

Technik urządzeń sanitarnych – 3 chętnych, klasy nie utworzono

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu

Klasa mundurowa – na 30 miejsc było 29 chętnych, a u 9 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa matematyczno-przyrodnicza – na 24 miejsca było 11 chętnych, a u 4 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa humanistyczno-lingwinistyczna – na 24 miejsca było 14 chętnych, a u 2 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

Klasa policyjna – na 30 miejsc było 18 chętnych, a u 7 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Straż graniczna – na 30 miejsc było 38 chętnych, a u 10 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa wojskowa – na 30 miejsc było 26 chętnych, a u 7 osób był to wybór z pierwszej preferencji

Klasa akademicka – na 30 miejsc było 24 chętnych, a u 8 osób był to wybór z pierwszej preferencji

 

Źródło: Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Udostępnij!

Komentarze: 3

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *

  1. Zarabiam 4 netto w Białej Podlaskiej pracując 40 godzin tygodniowo. Wszystko dlatego ze skończyłem technikum elektryczne w ZSZnr2
    Po ogólniaku siedziałbym pewnie na bezrobociu….

  2. Bo ogólniak jest szkołą przygotowującą na studia. Inaczej LO nie ma sensu. A po dobrym kierunku (tj. konkretnym typu informatyka, studia prawnicze, medyczne, ale nie wszystkie) i w dobrej firmie też idzie w wycisnąć nawet więcej niż te 4 netto. Są takie firmy w BP 😉

  3. 4k. to ja miesięcznie wydaję. GRATULUJĘ ROZUMU I CWANIACTWA zarabiając niecały tysiąc euro buhahahaha to na dom ile będzie zbierać ? 20 lat? a auto? kolejne 15? hahahaha