Remont drogi w Sitnie. Nowa nawierzchnia do końca miesiąca

Remont drogi w Sitnie. Nowa nawierzchnia do końca miesiąca 16

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi gminnej w Sitnie. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 210 157,99 zł. Cała inwestycja to ponad 420 tys. Zł. Droga zostanie przebudowana na odcinku długości 780 m i obejmie także włączenie do drogi powiatowej.

Inwestycja zostanie wykonana i oddana do użytku do końca października. Termin składania ofert upływa 9 października. Najważniejsze roboty budowlane będą polegały na wykonaniu warstwy ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej, wykonaniu poboczy gruntowych, zjazdów publicznych, indywidualnych i gospodarczych oraz ustawieniu oznakowania pionowego.

Umowę podpisał Krzysztof Adamowicz, wójt gminy Międzyrzec Podlaskiej – 27 września.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *