Rozpoczęto rekrutację do projektu społecznego

Rozpoczęto rekrutację do projektu społecznego 16

Ruszyła rekrutacja uczestników do projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”.  Projekt jest skierowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest możliwość skorzystania z wysokiej jakości usług społecznych, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Działania te przyczynić się mają  do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych   i niesamodzielnych. Planowane jest objęcie opieką grupy 50 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Wisznice.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia profilaktyczne, aktywizujące, usługi asystencko-opiekuńcze, usługi mieszkalnictwa treningowego. Planowane jest również utworzenie  Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego. Planowane są również zajęcia profilaktyczne, obejmujące zarówno indywidualne oraz grupowe konsultacje psychologiczne, dietetyczne i kosmetologiczne. W ramach zajęć aktywizujących będą prowadzone zajęcia terapeutyczne: biblioterapia, hortiterapia, zajęcia muzyczne i manualne oraz zostaną przeprowadzone warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rajdy rowerowe.

Beneficjent przewiduje organizację 15 imprez okolicznościowych, których celem będzie integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym.

Więcej szczegółów znajduje się w Urzędzie Gminy Wisznice, Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Wisznicach.

 

 

Rozpoczęto rekrutację do projektu społecznego 17

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *