Są pieniądze na remont. Droga powiatowa zyska nowy blask

Są pieniądze na remont. Droga powiatowa zyska nowy blask 16
fot. nadesłane

Mowa o prawie 14-kilometrowym odcinku na trasie Biała Podlaska-Rokitno. Wartość inwestycji to ponad 16 mln zł.

Droga powiatowa nr 1036L zostanie przebudowana na odcinku od granicy miasta (rzeka Klukówka) do końca miejscowości Rokitno, czyli dokładnie 13,75 km. Roboty obejmują m.in. poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6 metrów oraz wybudowanie kładki dla pieszych w Grabanowie na cieku Klukówka.

Ponadto na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Rokitnie (Biała Podlaska-Rokitno-Błonie oraz Klonownica-Rokitno-Berezówka) powstanie rondo. Również w Rokitnie oraz w Grabanowie pojawią się chodniki. Remontu doczekają się również zatoki autobusowe, a przy posesjach powstaną nowe zjazdy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu partnerskiego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”. Jej całkowita wartość to ponad 16 mln zł, z czego 11,61 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład własny powiatu bialskiego to prawie 4,55 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi udział finansowy gmin Biała Podlaska i Rokitno proporcjonalnie do długości drogi zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Wczoraj (22 maja) została podpisana umowa. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biała Podlaska. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni DARFIK Firma  Projektowo – Usługowa Dariusz Zbieć. Koniec robót zaplanowano na listopad 2019 roku.

Udostępnij!

Komentarze: 2

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *