Sławatycka cerkiew z nagrodą

Sławatycka cerkiew z nagrodą 15
„Laur Konserwatorski” otrzymał piękny zabytek, jakim jest Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach. Nagroda przypadała najlepiej odrestaurowanym obiektom w całej Lubelszczyźnie.
W poniedziałek (23 kwietnia) w auli im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się gala wręczenia „Lauru Konserwatorskiego” organizowanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Nagroda przyznawana jest za najlepiej odrestaurowany zabytek na Lubelszczyźnie.

Wśród wielu zgłoszonych wniosków wytypowano cztery zabytki: oficyny zamkowe w Janowie Podlaskim, dwór w założeniu dworsko-parkowym w Udryczach, dwór „na Bernatówce’ w miejscowości Dys oraz Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach.

Sławatycką Cerkiew uhonorowano za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych, które polegały na wymianie więźby dachowej z pokryciem, restauracji stolarki okiennej, polichromii wewnętrznej, ikonostasu, wymianie terakoty i naprawy pieców grzewczych. Odnowiono i uzupełniono ikony w niszach na zewnątrz Cerkwii, które pięknem zachęcają do zwiedzania wnętrza.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *