Spotkanie dla miłośników regionu

Spotkanie dla miłośników regionu 16
Historia Bazylianów sięga XVIII wieku. Szczegóły ich działalności w naszym regionie zostaną przybliżone podczas specjalnie przygotowanego wykładu.
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają wszystkich miłośników regionu na spotkanie z historykiem dr hab. Dorotą Weredą, które odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 17 w Dziale Wiedzy o Regionie (ul. Warszawska 12a).

Dr hab. Dorota Wereda jest absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Od 1994 r. związana jest z uczelnią w Siedlcach (Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym), jest także pracownikiem naukowym w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Jest autorką i redaktorką kilku publikacji książkowych np. „Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku”, „Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku”, a także około 100-u artykułów w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych oraz biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym i haseł w Encyklopedii Katolickiej.

W wielu publikacjach zajmuje się dziejami regionalnymi, m.in „Misje bazylianów z Białej w drugiej połowie XVIII wieku”, „Relikwie Jozafata Kuncewicza w Białej. Ideowe ewolucje kultu.”

Historia bazylianów w Białej Podlaskiej sięga XVIII w. Wówczas przez wiele lat toczyli oni walkę z Radziwiłłami o relikwie arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza, które znajdowały się w kaplicy zamku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

Po mediacji delegata Stolicy Apostolskiej między obiema stronami konfliktu zdecydowano, że relikwie pozostaną w Białej, ale pod warunkiem, że właściciele miasta wybudują sanktuarium, którym opiekować się będzie zakon bazylianów.

W 1765 r. wybudowano więc monumentalną barokową cerkiew unicką św. Barbary i klasztor bazyliański, do którego sprowadzono z zamku relikwie. Sanktuarium w Białej Podlaskiej było ważnym ośrodkiem kultu dla ludności unickiej na Podlasiu i Chełmszczyźnie.

To jedynie namiastka wiedzy jaką będzie można zdobyć podczas wykładu Doroty Weredy.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *