„Staszic” realizuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus+

"Staszic" realizuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ 16

Na spotkaniu w Warszawie rozpoczęto pierwsze prace nad projektem. Uczniowie nie tylko rozmawiali o reformie edukacji w Polsce oraz polskim systemie edukacji na tle Europy, ale także uczyli się pisać scenariusze i tworzyć filmy.

W dniach od 5 do 8 kwietnia uczniowie IV LO w Białej Podlaskiej wzięli udział w projekcie EDUreformowalni zorganizowanym w ramach programu ERASMUS+. Celem organizatorów tego projektu jest umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania politykom swojego stanowiska odnośnie wprowadzonej ostatnio reformy edukacji i dyskusja na ten temat, a także podniesienie świadomości uczniów na temat sytuacji wewnątrz państwa oraz zaangażowanie młodzieży w tworzenie dobrego systemu edukacji.

Prace nad projektem rozpoczęto w Warszawie. Wszystkie zajęcia odbywały się w budynku Europejskiej Akademii Dyplomacji. Na spotkaniu miały miejsce prelekcje dotyczące reformy edukacji w Polsce oraz polskiego systemu edukacji na tle Europy. W kolejnych dniach odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące wystąpień publicznych i sztuki debatowania. Uczestnicy uczyli się także pisać scenariusze i tworzyć filmy. Mieli również za zadanie przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Warszawy i nagranie krótkiego filmu na temat dzieciństwa lub dorosłości.

W kolejnych etapach projektu młodzież będzie miała za zadanie przeprowadzenie
w swojej szkole lub mieście debaty poruszającej tematykę edukacji w Polsce oraz nakręcenie filmu na ten temat. Projekt pozwala na włączenie do pracy na tym etapie innych uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcję szkoły, a także mieszkańców i władze miasta. Efekty pracy poszczególnych zespołów zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu w Warszawie, w czasie którego młodzież będzie miała okazję m.in. spotkać się i porozmawiać z politykami i dyplomatami.

Na spotkaniu w Warszawie z bialskiego liceum były Natalia Siewruk, Natalia Frończuk, Anna Myronenko, Kamila Nowik, Szymon Domański, Michał Rusinek, Agnieszka Matejuk i Emilka Kościuk. Opiekunem była Małgorzata Górak.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *