Stawy po starej cegielni staną się oazą aktywnego wypoczynku

Sierpień 2019 (4)

Gmina otrzymała prawie sześć hektarów terenu po starej, nieaktywnej już cegielni. Zarośnięte stawy staną się miejscem rekreacji wyposażonym w nowoczesne rozwiązania i udogodnienia. Prace już się rozpoczęły. Mają zakończyć się po wakacjach.

Gmina Łomazy realizuje projekt „Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach”. Na sześciu hektarach powierzchni powstanie kompleks rekreacyjno-turystyczny. Aktualnie teren jest oczyszczany z dzikiej roślinności. Trwają także prace nad wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i parkingu.

Wkrótce powstaną tam także elementy małej architektury tj. altana, kosze na śmieci, ławki oraz stojaki rowerowe. Oprócz tego na tym terenie wybudowane zostaną też pomosty wędkarskie i kontenerowy sanitariat. Między alejkami nasadzone zostaną nowe krzewy, drzewa i trawniki. W trosce o ekologię teren oświetlony zostanie latarniami posiadającymi zasilenie z energii słonecznej. Projekt obejmuje także instalację monitoringu wraz z możliwością podglądu na żywo na stronie internetowej

Wykonawce wyłonił dopiero trzeci przetarg. Prace wykonuje firma z Rakowisk – Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk. Koszt całej inwestycji to prawie 810 tysięcy złotych. 85 procent ceny zostało sfinansowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Projekt inwestycji w dużej mierze został opracowany przez studentów Wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, z którym gmina od 2016 roku współpracuje przy organizacji praktyk. Członkowie studenckiego koła naukowego planistów „SmartCity” z UMCS regularnie odbywają praktyki w Urzędzie Gminy Łomazy. Przy współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania gmina obecnie wytycza trasy do nordic walking, tak aby zachęcić turystów jak i mieszkańców do eksplorowania ciekawych miejsc na naszym obszarze.

Udostępnij!

Komentarze: 5

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *