Straciłeś sprawność w wyniku wypadku? Należy Ci się szereg świadczeń [REKLAMA]

Straciłeś sprawność w wyniku wypadku? Należy Ci się szereg świadczeń [REKLAMA] 16

Niekiedy wystarczy czyiś jeden błąd i kilka sekund, by w gruzach legło całe dotychczasowe życie. Utraconego bezpowrotnie zdrowia co prawda nic nie zrównoważy w pełni, jednak należy dołożyć wszelkich starań, by dotkniętej takim problemem osobie ułatwić odnalezienie się w nowej sytuacji i codzienne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że potrzebne są do tego duże nierzadko pieniądze. Ich wypłacenie będzie obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupioną polisę miał sprawca. O wywiązanie się z niego trzeba będzie jednak zwrócić się ze stosownymi wnioskami.

Wszystkie potrzeby muszą być zaspokojone

Podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje osobie, która w wyniku wypadku trwale utraciła sprawność, jest rzecz jasna odszkodowanie, którego zadaniem jest pokrycie szeregu kosztów stanowiących szkody materialne. Będzie to więc zniszczone na skutek wypadku mienie, ale także także wszystkie wydatki, jakie są mniej lub bardziej bezpośrednim rezultatem stanu, w jakim znalazł się poszkodowany: m.in. leczenie, rehabilitacja, zakup leków i wyposażenia medycznego czy utracone zarobki.

W bardzo wielu przypadkach odniesione obrażenia skutkują utratą pełnej zdolności do normalnego poruszania się. Aby dotkniętej tym osobie zapewnić w tej sytuacji maksimum samodzielności, lub chociaż umożliwić w miarę normalne funkcjonowanie i ułatwić najbliższym sprawowanie opieki, potrzebne bywają szersze inwestycje, np. w postaci dostosowania domu lub mieszkania do użytkowania przez osobę niepełnosprawną. Koszty bywają bardzo różne i zależą od potrzeb konkretnego poszkodowanego i architektury danego obiektu. Niekiedy potrzebny bywa także zakup przystosowanego samochodu. To także może być przedmiotem roszczenia kierowanego do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Trzeba żyć dalej. To jednak będzie kosztować

Oprócz odszkodowania, niepełnosprawnemu przysługuje też szereg świadczeń okresowych, takich jak renta z tytułu zwiększonych potrzeb, dzięki której można pokryć np. koszty dodatkowej opieki. Kolejnym jest renta z tytułu utraconych dochodów jeśli częściowo lub całkowicie utracił zdolność do zachowania aktywności zawodowej. Dotyczy to także bezrobotnego, jeśli wypadek przekreślił jego starania o znalezienie zatrudnienia – pod warunkiem, że nie okaże się, że, przeciwnie, wcześniej unikał go – wówczas jego szanse maleją. Istnieje także renta z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość, ponadto możemy liczyć na jednorazowe wsparcie w związku z koniecznością przekwalifikowania się.

Innym rodzajem świadczenia, przysługującemu poszkodowanemu, jest zadośćuczynienie za doznane krzywdy, które, jak wskazał przed laty Sąd Najwyższy, ma przedstawiać realną wartość ekonomiczną, jakkolwiek jego wysokość musi być utrzymana w „rozsądnych graniach”. W praktyce, mogą to jednak być pokaźne kwoty. Wiele zależy od tego, jak przygotujemy się do starań o jego wypłacenie. Tego typu świadczenie, którego postulowanej wysokości nie da się oprzeć na konkretnych fakturach czy rachunkach, niejednokrotnie sprawia poszkodowanym szczególną trudność. M.in. dlatego bardzo pomocne okazuje się wsparcie wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych, takich jak np. Kompensja. Skłonienie ubezpieczyciela do pełnego wywiązania się ze swoich powinności jest możliwe nierzadko nawet bez wikłania się w przewlekły proces sądowy, jeśli tylko do działania przystąpią odpowiednio kompetentni prawnicy.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *