Stworzą gminną monografię

Stworzą gminną monografię 16
Historycznie ważne stare pisma, legitymacje, fotografie przodków, zdjęcia budowli, dokumenty. Wszystkie te materiały mogą przyczynić się do powstania popularnonaukowej publikacji, utrwalającą całą dotychczasową wiedzę na temat gminy.
Obszerne wydawnictwo, które będzie zbiorem informacji historycznych, przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych ma powstać w połowie tego roku. Wniosek na dofinansowanie projektu niespełna rok temu złożyło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Trzy miesiące później Urząd Marszałkowski w Lublinie poinformował o pozytywnej decyzji. Na stworzenie publikacji udało się pozyskać 55 tys. zł, a co za tym idzie – nie będzie wymagany wkład własny.

Nad monografią gminy Drelów będzie pracował interdyscyplinarny zespół badaczy, w który wejdą archeolodzy, historycy, a także etnograf i geomorfolog. Na publikację złożą się znaczne ilości ilustracji, fotografii oraz map.

Publikacja powstanie jeszcze w tym roku. W jej tworzenie moga włączyć się wszyscy mieszkańcy, którzy zechcą podzielić się materiałami z domowego archiwum. Każdy kto posiada stare dokumenty, zdjęcia i innego rodzaju pamiątki może zgłosić się do Urzędu Gminy Drelów pod nr tel. (83) 372 32 33.  Każdy element zostanie zeskanowany bądź sfotografowany, po czym będzie zwrócony do właścicieli.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *