Szkoły

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski
ul. Narutowicza 41
tel. 83 341 64 75, 083 341 64 76
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

ul. Akademicka 8
tel. 83 343 33 20
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej

ul. Sportowa 7
tel.83 343 80 37
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 36
tel. 83 343 74 35
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Jana Kochanowskiego
ul. Sidorska 30
tel. 83 343 37 67
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16
tel. 83 342 69 51
e-mail: [email protected]

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Królowej Jadwigi
ul. Zygmunta Augusta 2
tel.83 344 28 26
e-mail: [email protected] 

GIMNAZJA
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Piłsudskiego 36
tel. 83 343 66 06
e-mail: [email protected]

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
ul. Akademicka 8
tel.83 341 64 30, 83 341 64 31
e-mail: [email protected]

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3

ul. Narutowicza 39
tel. 83 344 18 54
e-mail: [email protected]

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Sidorska 30
tel. 83 341 64 42, 83 341 64 43
e-mail: [email protected]

Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Leszczynowa 16
tel. 83 342 69 59
e-mail: [email protected]

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Zygmunta Augusta 2
tel. 83 341 64 44, 83 341 64 45
e-mail: [email protected]

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Kraszewskiego 1
tel. 83 343 28 01
e-mail: [email protected]

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Narutowicza 39
tel.83 343 32 27
e-mail: [email protected]

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16
tel. 83 342 69 51
e-mail: [email protected]

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

ul. Akademicka 8a
tel. 83 343 50 71
e-mail: [email protected]

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piłsudskiego 36
tel. 83 343 66 06
e-mail: [email protected]

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
ul. Brzeska 71
tel. 83 342 28 02
e-mail: [email protected]

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
ul. Orzechowa 58
tel. 83 342 43 42
e-mail: [email protected]

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97
tel. 83 344 99 39
e-mail: [email protected]

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida 
al. Jana Pawła II 17
tel. 83 342 34 88
e-mail: [email protected]

SZKOŁY WYŻSZE
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego
ul. Akademicka 2
tel. 83 342 87 00
e-mail: [email protected]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97
tel. rektorat 83 342 65 30 
tel.83 342 65 31