Archiwum

Tag: foto

Stworzą gminną monografię

Historycznie ważne stare pisma, legitymacje, fotografie przodków, zdjęcia budowli, dokumenty. Wszystkie te materiały mogą przyczynić się do powstania popularnonaukowej publikacji, utrwalającą całą dotychczasową wiedzę na temat gminy. Obszerne wydawnictwo, które będzie zbiorem informacji historycznych, przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych ma powstać wCzytaj więcej