Tego dnia będzie królował folk

Tego dnia będzie królował folk 16

Ruszyły zapisy do czwartej edycji otwartego konkursu tańca folkowego „Folkowe Impresje”. Czasu jest jeszcze dużo, jednak warto zgłosić się już teraz.

Konkurs odbędzie się 18 maja o godzinie 11.30 w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Sworach. Uczestnikami konkursu mogą być tancerze oraz zespoły działający w ruchu tanecznym przy instytucjach kultury i oświaty oraz niezrzeszeni.

Przewidziano takie kategorie wiekowe jak: 6-10 lat (roczniki 2009 – 2013), 11-15 lat (roczniki 2004 – 2008) i powyżej 15 lat (od rocznika 2003). Zaplanowano również podział ze względu na liczbę tancerzy: solo lub duet, miniformacja (do 6 osób) oraz formacja (powyżej 6 osób).

W przypadku dwóch ostatnich przynależność do grupy wiekowej zależy od wieku 2/3 członków zespołu. Jeśli chodzi o duety, tutaj decyduje wiek osoby starszej w parze. Udział w jednej z kategorii nie wyklucza uczestnika ze startu w pozostałych.

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w czwartej edycji „Folkowych Impresji” przygotowano dodatkową prezentację konkursową „Nie taki Moniuszko straszny…”. Ta kategoria będzie podlegała oddzielnej ocenie. W ramach prezentacji można przedstawić dowolny taniec do muzyki skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę. Mogą to być tańce ludowe w formie tradycyjnych opracowań scenicznych, a także nowatorskie choreografie, dla których folklor stanowi jedynie inspirację.

Czas trwania układu tanecznego nie może przekroczyć 6 min. Wymagane jest wypełnienie odrębnej karty zgłoszenia. W tej prezentacji obowiązują kategorie: do 13 lat (roczniki do 2005) i powyżej 13 lat (roczniki od 2004 i powyżej) oraz solo lub duet, miniformacja (do 6 osób) i formacja (powyżej 6 osób).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 6 maja na adres organizatora (Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach, Swory, ul. Kościelna 5, 21 – 500 Biała Podlaska) poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia. Można to zrobić osobiście, pocztą, faxem (083 343 53 27) lub mailowo ([email protected]). Każda prezentacja powinna być zgłoszona na oddzielnej karcie z załączoną listą uczestników.

Uczestnicy prezentują jeden taniec folkowy trwający nie więcej niż 10 minut. W konkursie nie mogą być prezentowane układy taneczne z poprzednich edycji. Komisja Artystyczna wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, ze względu na liczbę występujących osób oraz prezentacji dodatkowej biorąc pod uwagę oryginalność pomysłu, rytmiczność i technikę tańca, dobór repertuaru oraz kostiumów oraz ogólny wyraz artystyczny. Dla najlepszych przewidziano statuetki oraz nagrody finansowe.

Wszelkie pytania należy kierować do Agnieszki Bieńkowskiej pod nr tel. 516 200 803 lub Katarzyny Pawłowskiej pod nr tel. 516 200 809.

ZOBACZ TAKŻE: Regulamin i karta zgłoszenia

ZOBACZ TAKŻE: Ubiegłoroczne „Folkowe impresje”

Tego dnia będzie królował folk 18

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *