Terminal w Małaszewiczach czeka remont. Jest przetarg

Terminal w Małaszewiczach czeka remont. Jest przetarg 16

Małaszewicze są jednym z przystanków na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. PKP Cargo ma w planach modernizacje oraz rozbudowę terminalu. Został ogłoszony przetarg na opracowanie projektu.

Na kompleks w Małaszewiczach składa się z kilka terminali. Terminalem przeładunkowym od 2010 roku zarządza spółka PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze. To właśnie ona ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Projekt zakłada również zakup wyposażenie.

W zamówieniu znalazło się również wystąpienie o wydanie i uzyskanie prawomocnych decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę umożliwiających rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

W październiku inna spółka z grupy PKP Cargo – Cargotor, podpisała ze spółką Systra umowę na studium wykonalności i projekt budowlany dla przebudowy Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze.

Obie inwestycje są realizowane przez spółki z grupy PKP Cargo, jednak stanowią dwa osobne projekty. Centrum Logistyczne Małaszewicze jest operatorem na własnym terminalu intermodalnym i realizuje, przy wsparciu unijnym, projekt rozbudowy terminalu i zwiększenia jego przepustowości.

Z kolei Cargotor to zarządca infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. Ta spółka również korzysta ze środków unijnych i pracuje nad projektem modernizacji infrastruktury na obszarze Rejonu i zwiększenia jej przepustowości.

Choć oba projekty są niezależne, wykonawca projektu dla spółki Cargotor w jego analizach nie zapomina o założeniach projektu, które jest realizowany przez Centrum Logistyczne Małaszewicze.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *