Urzędy

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
83 343 66 92 – centrala,
83 343 22 20 – sekretariat prezydenta
fax: 83 343 70 64
e-mail: [email protected]

Urząd Gminy Biała Podlaska
ul. Prosta 31, tel. 83 343 49 50, 83 343 73 89, fax 83 343 14 25
e-mail [email protected]

Starostwo Powiatowe
ul. Brzeska 41, tel. 83 343 75 31, 83 343 36 09
e-mail [email protected]

Lubelski Urząd Wojewódzki
Placówka Zamiejscowa w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, centrala tel. 083 343 70 30 , fax 83 342 19 26
e-mail [email protected]

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Filia w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, tel. 83 343 58 4483 343 80 45 , fax. 83 342 28 82
e-mail [email protected]

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Brzeska 101, tel. 83 343 81 74
informacja tel. 83 343 46 69
doradztwo zawodowe tel. 83 343 24 09
pośrednictwo pracy tel. 83 342 54 56
e-mail [email protected]

Urząd Statystyczny w Lublinie
Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, tel. 83 343 81 36

Urząd Skarbowy
ul. Prosta 19, tel. 83 344 95 17
e-mail [email protected]

Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Brzeska 81, tel. 83 343 84 70

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Zespół w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, tel. 83 343 64 52

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Warszawska 18, tel. 83 344 41 60, fax 083 343 76 39
e-mail [email protected]

Inspekcja Weterynaryjna
Miejski Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

ul. Żeromskiego 1, tel. 83 343 59 77, fax 83 343 20 41
e-mail [email protected]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleje 1000-lecia 22, tel. 83 343 85 37
www.mops-bialapodlaska.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Warynskiego 3, tel. 83 343 37 26

Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki
Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 12c, tel. 83 344 93 00

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Okopowa 3, tel. 83 343 58 94

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Piłsudskiego 5/7, fax. 83 343 70 64

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Janowska 27-29, tel. 83 341 64 13, fax 083 343 29 10

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Brzeska 41, tel. 83 343 75 1783 343 70 30, fax 83 343 60 09

Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Delegatura Biała Podlaska

ul. Janowska 27-29, tel./fax 83 343 58 24

Izba Celna
ul. Północna 19, tel. 83 343 22 8483 344 32 23, fax 83 344 25 01

Urząd Celny
ul. Brzeska 126, tel. 83 343 85 30

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Narutowicza 35a, tel. 83 343 74 50

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Brzeska 41, tel. 83 343 25 35

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Kolejowa 21, tel. 83 343 85 54

Kuratorium Oświaty w Lublinie
Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, tel. 83 343 81 73

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka terenowa

ul. Sadowa 11-21 lok. 12, tel. 83 344 35 89

Biuro Rzeczy Znalezionych

ul. Janowskiej 27, przy Komunalnym Gospodarstwie Pomocniczym
godz. pracy biura: 7.30 – 15.30
tel. 83 344 42 99
e-mail: [email protected]