W BCK jest nowy sprzęt

W BCK jest nowy sprzęt 16

Dokładnie 100 tys. zł – to kwota dofinansowania, jaką uzyskało Bialskie Centrum Kultury na zakup nowego sprzętu nagłośnieniowego. Łączna wartość projektu to niemal 160 tys. zł.

W ramach projektu „Od-nowa – zakup nagłośnienia na potrzeby edukacji kulturalnej” Bialskiemu Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego udało się pozyskać nowe urządzenia. Dofinansowanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury wyniosło 100 tys. zł. Pozostałą część, czyli 58 tys. zł wkładu własnego, to dotacja przyznana placówce przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Wspomniany projekt nie jest jedynym, na który BCK otrzymało wsparcie finansowe. Udało się to również w przypadku kilku tzw. miękkich projektów – „Znaki wiary na Podlasiu” – 34 tys. zł, „Letnia akademia folkloru” – 17 tys. zł oraz „Warto być Polakiem” – 18,3 tys. zł. Ostatni był projektem z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sumie w minionym roku instytucja pozyskała z zewnętrznych źródeł, nie licząc darczyńców i sponsorów, nieco ponad 227 tys. zł na realizację projektów artystycznych.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *