W listopadzie będzie można jeździć po nowym asfalcie

W listopadzie będzie można jeździć po nowym asfalcie 15

Niemal 3 mln zł będzie kosztował remont jednej z dróg w leśniańskiej gminie. Jest to już kolejny etap budowy tej trasy. Dokładnie połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr.woj. (Kornica) w miejscowości Witulin (od km 4+220 do km 5+675) realizowana jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019ˮ. Na ten cel powiat uzyskał prawie 1,4 mln zł dotacji. Pozostała część kosztów inwestycji została podzielona po równo między powiat a gminę Leśna Podlaska.

Remont drogi w Witulinie będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 metrów. Przewidziano również zjazdy na drogi gminne oraz na przyległe pola i łąki oraz posesje. To jednak nie wszystko.

– W Witulinie powstanie rondo, chodniki oraz odwodnienie. Jest tam dosyć niski teren i wody opadowe zalewają drogę. Zostanie tam wprowadzona kanalizacja deszczowa pod drogę i odwodni całą miejscowość – wyjaśnia Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest PRD Lubartów. Roboty mają zakończyć się 31 października.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *