W mieście powstanie ekologiczna ciepłownia na biomasę

W mieście powstanie ekologiczna ciepłownia na biomasę 16
fot. Rzecznik prasowy NFOŚiGW

Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim są odpady pochodzenia roślinnego.

Projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12 MW) w Białej Podlaskiej” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwiema dotacjami: kwotą 11 mln złotych oraz 10,5 mln złotych.

Porozumienie regulujące obie dotacje podpisali 30 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Artur Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Aleksander Kompa Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o w Białej Podlaskiej. W uroczystości uczestniczył także Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Dzięki temu projektowi powstanie autonomiczna ciepłownia produkująca w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliwa odnawialnego – zrębek drewna. Projekt ma wpłynąć pozytywnie na stan środowiska naturalnego w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny również dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem.

Oprócz podstawowego budynku ciepłowni (z zapleczem socjalnym dla obsługi) zostanie wybudowany między innymi buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5 dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Biomasa drewniana będzie mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok.

– Budując ciepłownię, w której paliwem nie będzie węgiel, lecz właśnie zrębki drewniane uzyskamy różnego rodzaju oszczędności. Pokażemy zarazem, że Biała Podlaska jest miastem ekologicznym i korzysta z nowoczesnych, dobrych technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chciałbym podziękować NFOŚiGW za to, że przychylnie patrzy na nasze inicjatywy i proekologiczne starania we wschodniej Polsce – powiedział po podpisaniu umowy Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 roku.

Udostępnij!

Komentarze: 2

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *