Wątpliwy udział mieszkańców w tworzeniu komisji wyborczych

Wątpliwy udział mieszkańców w tworzeniu komisji wyborczych 16

Gmina Leśna Podlaska przygotowuje się do wyborów. Jednak jej władze mają wiele zastrzeżeń w ich przygotowaniu w czasie epidemii.

W chwili obecnej Gmina Leśna Podlaska realizuje nałożone prawem obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Wyborczego i realizuje wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. – Gmina nie otrzymała środków finansowych ani wyposażenia rzeczowego (pakiety ochronne) na przeprowadzenie wyborów w warunkach stanu epidemii. Gmina w kształcie obecnych przepisów nie odpowiada za obsadę składów komisji wyborczych oraz nie zgłasza członków do tych komisji – informuje Anna Bąkowska, sekretarz gminy Leśna Podlaska. Dodaje, że biorąc pod uwagę wprowadzony stan epidemii wątpliwym jest wyrażenie zgody mieszkańców na udział w pracach obwodowych komisji wyborczych.

W ocenie Pawła Kazimierskiego, wójta gminy przeprowadzenie wyborów w stanie epidemii jest poważnym i realnym przyczynieniem się do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców oraz przyczynieniem się do rozprzestrzenienia pandemii na co dobitnie wskazuje przykład francuski w zakresie przeprowadzonych w tym kraju ostatnich wyborów samorządowych.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *