Ważna informacja dla osób pobierających rentę rodzinną

Ważna informacja dla osób pobierających rentę rodzinną 16

Osoby, które otrzymują rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i skończyły szkołę lub sobie dorabiają powinny jak najszybciej poinformować o tym instytucję. Zatajenie takich informacji może okazać się bardzo bolesne dla portfela.

Renta rodzinna przyznawana jest m.in. dzieciom po zmarłych rodzicach ubezpieczonym w ZUS. Takie świadczenie można pobierać do 16 roku życia lub dłużej pod warunkiem dalszej nauki. Jeśli wystąpi przerwa w edukacji lub skreślenie z listy uczniów czy studentów należy o tym powiadomić ZUS. Wtedy instytucja zaprzestanie wypłacania renty. W przeciwnym wypadku powstanie nadpłata, a tą trzeba będzie wrócić wraz z odsetkami.

Nie bez znaczenia są też dodatkowe przychody dorabiających rencistów. – Jeśli wynoszą więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego, to renta rodzinna jest zmniejszana. Jeśli dodatkowe przychody są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, to wypłata renty jest zawieszana – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. O przekroczeniu wspomnianych limitów należy informować ZUS na bieżąco. Jeśli tak się nie stanie, może to skutkować koniecznością zwrotu części świadczenia.

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, powiadom ZUS o tym, że:

  • przestałeś uczęszczać do szkoły, jeśli masz więcej niż 16 lat (np. skreślenie z listy uczniów lub studentów),
  • po ukończeniu 16 lat kontynuujesz naukę (dostarcz zaświadczenie z terminem programowego ukończenia szkoły),
  • uzyskujesz przychody z tytułu zatrudnienia,
  • zmieniłeś: miejsce zamieszkania, konto w banku,
  • pobierasz rentę z innej instytucji.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *