Ważne informacje dla mieszkańców Wisznic

Ważne informacje dla mieszkańców Wisznic 16

Urząd gminy dalej zamknięty. Wójt przekazuje niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania placówek.

Kasa Urzędu Gminy Wisznice zamknięta będzie do 3 maja. Aktualnie wszystkie opłaty uiścić można w Banku Spółdzielczym w Wisznicach lub bezpośrednio przelewem na numer konta 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

Ponadto, wójt informuje, że wszystkie sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem skrzynki podawczej, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej czy platformą ePUAP są rozpatrywane z należyta starannością. W sprawach pilnych mieszkańcy mogą umówić się telefonicznie na wizyty w urzędzie. Na takich samych zasadach obsługiwani są interesanci GOPS w Wisznicach. Ośrodek Pomocy Społecznej także pracuje w trybie rotacyjnym do końca kwietnia.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *