Wisznice mają projekt dla przyszłych przedsiębiorców. Weź dotacje

Wisznice mają projekt dla przyszłych przedsiębiorców. Weź dotacje 16

Urząd Gminy Wisznice oraz Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”. Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Uczestnicy poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49 z nich. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących obszar Doliny Zielawy (tj. Gmina Wisznice, Gmina Jabłoń, Gmina Milanów, Gmina Podedwórze, Gmina Rossosz, Gmina Sosnówka, Gmina Łomazy), pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  Projekt zakłada wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci: Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu w wysokości do 27126,48 zł netto.

Wsparcie pomostowe – w wysokości do 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel (83) 378 21 19, 724-600-303, fax: (0 83) 378 20 39 w terminie do 12 listopada w godzinach od 8 do 15 wypełniony i podpisany tylko FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zalecane jest wypełnienie elektroniczne dokumentu ze względu na jego czytelność. Formularz rekrutacyjny można złożyć także za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz wpłynie do Biura Projektu.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *