Włącz się w dyskusję. Będą rozmawiać o hodowli zwierząt

Włącz się w dyskusję. Będą rozmawiać o hodowli zwierząt 15
Czy, gdzie i na jakich zasadach można lokalizować nowo powstałe chlewnie i kurniki? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych będzie można uzyskać na spotkaniu zorganizowanym specjalnie dla mieszkańców.
Spotkanie odbędzie się 9 lutego o godzinie 18 w Restauracji Zacisze przy ulicy Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim. Międzyrzecka gmina przystąpiła do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Podczas spotkania będzie mowa o tym w jaki sposób i pod jakimi warunkami na terenie gminy mogą powstawać nowe inwestycje typu przemysłowe hodowle zwierząt. Nie będzie natomiast poruszana kwestia cofnięcia działalności już istniejących hodowli zwierząt. Studium wytycza ramy dla tych działań, które są planowane w przyszłości.

Jako ekspert w zakresie funkcjonowania przemysłowych hodowli oraz ich oddziaływania na sąsiedztwo wystąpi dr hab. Piotr Gradziuk z Zakładu Modelowania Ekonomicznego, Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 83 371-24-96.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *