Wręczą stypendia sportowe i zmienią budżet

Wręczą stypendia sportowe i zmienią budżet 16

Radni powiatu bialskiego zbiorą się na kolejnym posiedzeniu. Tym razem zajmą się zmianą budżetu na 2020 rok oraz rozpatrzą sprawozdanie z wysokości wygrodzeń nauczycieli.

Sesja rady powiatu odbędzie się w piątek (29 lutego) o godz. 13 w sali konferencyjnej filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów sportowych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów XIX i XX sesji.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na2020 rok;
b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 –2026.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2019rok.
9. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

 

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *