Wspierają naukę angielskiego w gminie Janów Podlaski

Wspierają naukę angielskiego w gminie Janów Podlaski 16

Gmina Janów Podlaski w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiła już po raz drugi do Programu YOUNGSTER PLUS.

Jest to Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.  W roku szkolnym 2019/2020 w programie tym uczestniczą uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim.

W ramach Programu utworzona została jedna grupa językowa, której uczniowie otrzymali bezpłatne materiały i podręczniki. Nauka prowadzona jest w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia, również w ramach Programu, został objęty szkoleniem metodycznym, doskonalącym warsztat pracy.

Program YOUNGSTER PLUS realizowany jest przez Gminę Janów Podlaski przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *