„Wspólny Świat” – jedyna taka inwestycja w regionie [REKLAMA]

„Wspólny Świat” - jedyna taka inwestycja w regionie [REKLAMA] 16

Dobiega końca pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom
z Autyzmem. Centrum będzie zlokalizowane przy ulicy Powstańców w Białej Podlaskiej, a pierwszy etap inwestycji obejmuje infrastrukturę Ośrodka Terapii i Diagnostyki i Przedszkola dla Dzieci
z Autyzmem , które prowadzi Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej.

Inwestycję w ramach projektu rozpoczęliśmy w listopadzie 2017r. To ogromne zarówno w ujęciu rzeczowym jak i finansowym przedsięwzięcie z trzema zewnętrznymi źródłami dofinansowania – mówi prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Anna Chwałek. – Dla tego projektu (stanowiącego pierwszy etap budowy Centrum Pomocy osobom z Autyzmem) pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,9 mln. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych. Uzupełnieniem środków z RPO WL są środki, które pozyskaliśmy w PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. Kolejna część kosztów budowy przedszkola, pochodzi ze środków pozyskanych przez nas w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, co stanowi dofinansowanie obiektu przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość całej inwestycji przekracza 7 mln zł, wkład własny Stowarzyszenia to ponad 3 mln zł .

– Staramy się pozyskiwać środki na wkład własny z różnych źródeł. Bardzo liczymy na wsparcie ze strony życzliwych osób, które między innymi zdecydowały się właśnie nam przekazać swój 1%. Mamy dobrych ludzi dookoła, którzy starają się nam pomóc przez różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia- precyzuje Anna Chwałek.

Pod swoją opieką mamy już ponad 200 dzieci, a z roku na rok przybywa nam kolejnych podopiecznych. Zatrudniamy 130 osób wykwalifikowanej kadry. Naszą działalność prowadzimy w wynajmowanych obiektach, w których nie ma już miejsca na nowe sale, stąd decyzja o budowie centrum – dodaje. Stowarzyszenie „Wspólny Świat” istnieje od 11 lat, świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem : wstępnej diagnostyki i badań przesiewowych. Prowadzi placówki edukacyjne i terapeutyczne, jak również ośrodek szkoleniowy oraz punkty konsultacyjne, gdzie oferuje możliwość kontaktu ze specjalistami . Dodatkową pomocą dla całych rodzin są prowadzone przez stowarzyszenie grupy wsparcia. Jest to największa organizacja pozarządowa tego typu we wschodniej Polsce. – To dopiero pierwszy element budowy kompleksowego obiektu, przed nami kolejne etapy , więc szereg prac nad uzyskaniem kolejnych dofinansowań – podkreśla prezes „Wspólnego Świata”. Postępy prac budowlanych można śledzić na stronie internetowej: www.wspólnyswiat.org.

„Wspólny Świat” - jedyna taka inwestycja w regionie [REKLAMA] 17

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *