Wspólny Świat na konferencji na Białorusi

Wspólny Świat na konferencji na Białorusi 16
fot. nadesłane

„System kompleksowej pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 10 stycznia  w Brześciu. Konferencja jest jednym z elementów projektu Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. 

Swoje prelekcje podczas konferencji prezentowała Marta Łukowska-Almaszy – dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki stowarzyszenia oraz Anna Ososińska -koordynator projektu. – Wymiana doświadczeń w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu to priorytet naszej współpracy z partnerem białoruskim – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

– Zależy nam na tym, aby prowadzić intensywne konsultacje z naszym partnerem, obserwować bieżące trendy, dzielić się nowymi spostrzeżeniami. Możliwość dokształcania naszej kadry w tym zakresie jest wartością dodaną do realizacji działań projektowych. Konferencja była bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla naszego Stowarzyszenia jak i Szkoły Specjalnej w Brześciu- zaznacza Marta Łukowska-Almaszy. Organizatorów cieszy duże zainteresowanie tematyką konferencji wśród terapeutów oraz rodziców.

– Co warte pokreślenia, podczas prezentowanych na konferencji wystąpień była okazja przekonać się, że narzędzia diagnostyczne, które stosujemy w naszym stowarzyszeniu od kilku lat, są wysoko ocenianie przez białoruskich specjalistów. Możemy więc z naszym doświadczeniem w ich wykorzystaniu służyć radą i pomocą terapeutom z Brześcia. Oferta naszego Centrum wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród obecnych na konferencji osób. Otrzymałam mnóstwo pytań dotyczących możliwości diagnozy dzieci w Białej Podlaskiej – dodaje.

Wspólny Świat na konferencji na Białorusi 17 Wspólny Świat na konferencji na Białorusi 18 Wspólny Świat na konferencji na Białorusi 19

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *