Wspólnym celem młodzieży stało się środowisko

sdr

W ramach programu Erasmus+ zorganizowano wymianę młodzieży z Polski i Ukrainy. Tematem tego międzynarodowego spotkania stała się ochrona  środowiska i ekologia.

„Nasze środowisko – nasze dobro wspólne” pod takim hasłem w Roskoszy odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski i Ukrainy. Została zrealizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej we współpracy z Chernihiv National Technological University projekcie w ramach programu Erasmus+. Głównym celem sześciodniowego pobytu młodzieży w Roskoszy było zgłębianie zagadnień związanych z ochroną środowiska, recyklingiem, ekologią czy też gospodarką odpadami.

Pierwszy dzień wymiany poświęcony był wzajemnemu zapoznaniu się oraz nakreśleniu celów do osiągnięcia w trakcie udziału w programie. Kolejnym elementem integracji były zajęcia przeprowadzone pod nazwą „We are one team”. Pozwoliły na poprawienie umiejętności współpracy młodzieży z obu krajów.

Młodzież i opiekunowie spotkali się także z Michałem Litwiniukiem, prezydentem Białej Podlaskiej. Samorządowiec przybliżył im strukturę miasta i regionu, by następnie opowiedzieć o tym w jaki sposób władze pracują na rzecz ochrony środowiska. Przedstawił m.in. założenia realizowanego obecnie projektu „Włączamy dobrą energię”.

Kreatywność międzynarodowego składu wyzwoliły warsztaty tematyczne „Nasz wkład w środowisko” czy też zajęcia z techniki „decoupage”. Działania przybliżyły w praktyce zasady recyklingu. Podczas zajęć młodzież wykorzystywała różnego rodzaju elementy wtórne w postaci przygotowania tablic zawierających wiadomość o zwrócenie większej uwagi na otaczający nas teren czy drobnych pamiątek z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W czasie trwania wymiany obchodzony był także Światowy Dzień Wody, który wspólnie z grupą ukraińską uczczono w formie spontanicznego flash mobu. Zorganizowano także wizytę w specjalistycznym Zakładzie Odzysku i Recyklingu gdzie uczestnicy wymiany mogli zapoznać się ze złożonością procesu gospodarowania odpadami.

Projekt „Nasze środowisko – nasze dobro wspólne” realizowany jest przy wsparciu finansowym programu Erasmus+.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *