Wydłużają termin składania wniosków

Wydłużają termin składania wniosków 16

Wójt Gminy Zalesie informuje, że Urząd Marszałkowski przedłużył do 30 czerwca 2021  termin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania „Bezpieczna Przystań- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenia Klubu Seniora i wspomagającego w miejscowości Berezówka”.

Dlatego też rozpoczęcie prac adaptacyjnych w budynku szkoły ulega przesunięciu i w tej sytuacji jeżeli Stowarzyszenie „Za Rzeką Krzną”jest w dalszym ciągu zainteresowane korzystaniem z budynku Szkoły Podstawowej w Berezówce, to możliwe jest jego udostępnienie Stowarzyszeniu do 30 czerwca 2021 roku na dotychczasowych zasadach.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *