Wyznacz kierunki rozwoju powiatu

Wyznacz kierunki rozwoju powiatu 15

Startuje projekt „Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego” na lata 2018-2026. Do jego opracowania przystępuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Każdy mieszkaniec powiatu może dobrowolnie przekazać swoją opinię.

Dokument wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Powinien on uwzględniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Każdy z lokalnej społeczności może anonimowo wypełnić ankietę. Jej celem jest poznanie opinii na temat warunków życia w powiecie i rozpoznanie ważnych problemów oraz potrzeb mieszkańców. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

Wyniki będą zaprezentowane w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety należy złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w pokoju nr 324 bądź przesłać na adres e-mail [email protected] do 20 sierpnia.

Ankieta_Strategia

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *