Z pieśnią i piosenką przez lata

Z pieśnią i piosenką przez lata 15

Rok 2018 jest z pewnością wyjątkowy dla chóru działającego przy wisznickim ośrodku kultury. W miniony weekend „Aster” świętował 10-lecie swojego istnienia.

Chór zanim przyjął swoją oficjalną nazwę, był piętnastoosobowym zespołem śpiewaczym emerytek, tworzących pod kierunkiem Piotra Kulickiego, instruktora GOKiO w Wisznicach. W 2010 roku ówczesnego kierownika muzycznego zastąpił Jakub Iwanejko. To był czas, gdy zespół przekształcił się w czterogłosowy chór, który dziś nosi nazwę „Aster”. W jego repertuarze znajdziemy pieśni maryjne, wielkopostne, patriotyczne, ludowe oraz biesiadne.

Chór chętnie bierze udział w festiwalach, konkursach oraz różnorodnych przeglądach, z których niejednokrotnie wracał z pucharami, statuetkami oraz dyplomami. „Aster” co roku występuje również przy okazji uroczystości państwowych takich jak Święto Narodowe Trzeciego Maja czy Narodowe Święto Niepodległości.

W sobotę chór „Aster” obchodził swój jubileusz. Tego dnia nie zabrakło gratulacji, podziękowań oraz życzeń dalszych sukcesów. Była także okazja do wysłuchania nie tylko chóru, ale także innych twórców.

Dziś „Aster” tworzy 19 osób – Stanisław Banaszczuk, Alina Borysuk, Marian Chodkowski, Eugenia Karwacka, Bolesław Kochan, Maria Korybska, Jadwiga Makarewicz, Irena Olszewska, Janina Paszkowska, Helena Petruczynik-Kochan, Jan Poleszuk, Teresa Romanowicz, Anna Ruszczyńska, Zbigniew Sakowicz, Jan Trochonowicz, Anna Turkiewicz, Krzysztof Twarowski, Ryszard Waszczuk oraz Maria Zarzeczna.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *