Zatrzymali już dwieście dowodów

Zatrzymali już dwieście dowodów 16

Kierowcy nie robią przeglądów, nie mają też aktualnych badań technicznych samochodu. W myśl nowej ustawy funkcjonariusze straży granicznej mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizując zapisy zaktualizowanej ustawy prawa o ruchu drogowym, podczas grudniowych kontroli zatrzymali prawie dwieście dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 13 listopada minionego roku i rozszerzyła uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

– W myśl ustawy funkcjonariusze, mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu jeśli podczas przeprowadzanej kontroli okaże się to konieczne. Funkcjonariusz SG w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego wystawia stosowne pokwitowanie, podobnie jak robi to policja. Od dnia obowiązywania nowych przepisów do końca ubiegłego roku, podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy NOSG, zatrzymano ponad 300 dowodów rejestracyjnych, zaś w samym tylko grudniu prawie 200 – informuje ppor. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta NOSG.

Podczas prowadzonych kontroli główną przyczyną zatrzymania dokumentów było stwierdzenie złego stanu technicznego pojazdu, braku aktualnych badań technicznych pojazdu, nieprawidłowości w oznaczeniu identyfikacyjnym pojazdu oraz nieposiadanie przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

– Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach, funkcjonariusze SG mogą w tym samym czasie przeprowadzić więcej czynności związanych z ochroną granicy państwowej. Skrócił się również czas kontroli podróżnego, wobec którego czynności prowadzi już tylko jedna służba. Dodatkowo funkcjonariusze Policji nie muszą przyjeżdżać na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu – dodaje rzecznik.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *