Zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, ul.Terebelska 57-65
83 342 81 00   – inf.o telefonach,
83 342 82 11   – sekretariat

PRZYCHODNIE

Przychodnia Rejonowa Nr 1 
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35
tel. 83 342 86 21
 
Przychodnia Rejonowa Nr 2 
21-500 Biała Podlaska, Łomaska 19
tel. 83 343 63 69 

T-Med Przychodnia Rejonowa Nr 3 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67
tel. 83 344 45 44 

Medyk 
21-530 Biała Podlaska, Królowej Jadwigi 2
tel. 83 342 34 40 

Praktyka Lekarza Rodzinnego
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11
tel. 83 342 69 96 

Przychodnia „Zdrowie”

21-500 Biała Podlaska, Sidorska 59
tel. 83 344 74 85 

Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16
tel. 83 343 81 61 

Przychodnia Rejonowa Nr 4 
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11
tel. 83 343 26 71 

Vena 
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35
tel. 83 343 40 97 
T-Med 21-500 Biała Podlaska, Zygmunta Augusta 9 tel. 83 343 42 74 

AMBULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 20
tel. 83 343 40 68      

PORADNIE ALERGOLOGICZNE
„T-Med” Przychodnia Rejonowa Nr 3 
21-500 Biała Podlaska, Zygmunta Augusta 9
tel. 83 343 42 74 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15
tel. 83 342 81 33      

PORADNIA AUDIOLOGICZNA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 82 68     

PORADNIE CHIRURGII
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna 
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11
tel. 83 342 81 05

NZOZ Przychodnia Chirurgiczno-Ortopedyczna 
21-500 Biała Podlaska, Janowska 70
tel. 83 342 30 65

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 65     

PORADNIE CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16
tel. 83 343 81 61  

Przychodnia Ortopedyczno-Urazowa „Achilles” 

21-500 Biała Podlaska, Terebelska 58
tel. 83 342 81 08 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 66 

PORADNIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 15
tel. 83 342 81 48 

PORADNIE DERMATOLOGICZNE

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska. Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14
tel. 83 342 86 36 

Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16
tel. 83 343 81 61 

Przychodnia Skórno-Wenerologiczna 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67 t
el. 83 342 86 15    

PORADNIE DIABETOLOGICZNA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 81 68 
 
PORADNIE ENDOKRYNOLOGICZNE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek.Med.Marian Bielecki Endokrynolog 
21-500 Biała Podlaska, ul. Księcia Witolda 21F.
tel. 83 342 81 45

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 69 

PORADNIE GASTROENTEROLOGICZNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 69 

PORADNIE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

Przychodnia przy S.I. Elremet 
21-500 Biała Podlaska, Prosta 35
tel. 83 343 25 04 

Poradnia dla Kobiet
21-500 Biała Podlaska, Parkowa 11
tel. 83 342 62 88 

Poradnia Ginekoogiczno-Położnicza Gyne-Vita 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67
tel. 83 311 30 06 

Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej 
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16
tel. 83 343 81 61 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57 tel. 83 342 83 63 

PORADNIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65
tel. 83 342 81 33      

PORADNIE HEMATOLOGICZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 69      

PORADNIE KARDIOLOGICZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 57 
tel. 83 342 84 45  – dzieci 

PORADNIE LECZENIA BÓLU (NEUROLOGICZNE)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 65 

PORADNIE LOGOPEDYCZNE

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
21-500 Biała Podlaska, Kąpielowa 9
tel. 83 342 58 53 

Gabinet Logopedyczny Katarzyna Kuzioła
21-500 Biała Podlaska, Mickiewicza 6
tel. 605 242 520

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 81 71 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14
tel. 83 343 27 18 

PORADNIE NEFROLOGICZNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 81 32 

PORADNIE NEONATOLOGICZNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 82 30      

PORADNIE NEUROLOGICZNE
Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej 
21-500 Biała Podlaska, Kościuszki 16
tel. 83 343 81 61 
Przychodnia Neurologiczna 
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14
tel. 83 344 03 76 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 72 
tel. 83 342 83 61   – dzieci

PORADNIE OKULISTYCZNE

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Okulistyczna 
21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 51
tel. 83 344 40 40

Okulista
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14
tel. 83 342 86 04  

Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej 
21-500 Biała Podlaska, Dokudowska 10
tel. 83 311 30 25 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 74      

PORADNIE ONKOLOGICZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska Terebelska 57
tel. 83 342 81 87  

PORADNIE OTOLARYNGOLOGICZNE
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Urszula Bielecka 
21-500 Biała Podlaska, ul. Księcia Witolda 21F.
tel. 83 342 81 45

Laryngolog 
21-500 Biała Podlaska, Warszawska 14
tel. 83 342 86 05 

Przychodnia Kolejowa w Białej Podlaskiej 
21-500 Biała Podlaska, Dokudowska 10
tel. 83 311 30 25 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 82 68      

PORADNIE PROKTOLOGICZNE   Przychodnia Chirurgiczno-Ortopedyczna 
21-500 Biała Podlaska, Janowska 70
tel. 83 342 30 65      

PORADNIE REUMATOLOGICZNE
Przychodnia Reumatlogiczna 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 67
tel. 83 342 81 95  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57-65
tel. 83 342 83 69      

PORADNIE UROLOGICZNE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, Terebelska 57
tel. 83 342 83 70