Zmiany w opłatach za śmieci. Uchwalono nowe stawki

Zmiany w opłatach za śmieci. Uchwalono nowe stawki 16

Zmieniła się wysokość opłaty za śmieci w gminie. Stawki będą wyższe, ale mieszkańcy mogą liczyć też na ulgi za przydomowe kompostowniki.

Od 1 maja na terenie gminy Międzyrzec Podlaski obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość miesięcznej opłaty to 14 zł za jedną osobę. Właściciele nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zdawania odpadów w sposób selektywny zapłacą 42 zł miesięcznie od osoby.

Na ulgi w opłatach mogą liczyć osoby kompostujące odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości. – Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek: złożenie deklaracji i oświadczenie w złożonej deklaracji do dnia 10 czerwca bieżącego roku, aby ulga dotyczyła miesiąca maja – można przeczytać na stronie samorządu.

W przypadku braku zmian w deklaracji, nie jest wymagane jej ponowne złożenie. Właściciele, którzy uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok z góry, według stawek obowiązujących przed 1 maja zobowiązani są uregulować różnicę w płatnościach wynikającą z podwyżki stawek opłaty.

Opłaty za gospodarowanie odpadami można wpłacać na rachunek 70 8039 0006 0000 0000 0443 0179.

Udostępnij!

Komentarze: 1

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *