ZUS podaje sumy wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej

ZUS podaje sumy wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej 16

W ramach tarczy antykryzysowej do końca czerwca można było składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Skorzystało z tego ponad 5,2 tys. przedsiębiorców z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Zwolnienie z opłacania składek obejmowało okres od marca do maja tego roku. – Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, korzystali z całkowitego umorzenia. Natomiast płatnikom, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przysługiwało zwolnienie z połowy kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. W przypadku przedsiębiorców, którzy opłacali składki wyłącznie za siebie, warunkiem skorzystania z ulgi był przychód nieprzekraczający 15 681 zł lub dochód nieprzekraczający 7 tys. zł. – pisze Małgorzata Korba, rzecznik ZUS.

W naszym regionie skorzystało z tego ponad 5,2 tys. płatników. Łączna kwota zrealizowanych umorzeń to ponad 35,7 mln zł. W całym województwie lubelskim kwota ta opiewa na 471 mln zł.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą korzystać również z innych ulg w ZUS. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia zaległości na raty. Można wystąpić także o to, by ZUS nie pobierał odsetek za spóźnienie w opłaceniu składek. Te ulgi dotyczą składek należnych za 2020 rok.

W ramach tarczy można było uzyskać również świadczenie postojowe. W naszym regionie wypłacono dotychczas 65,8 tys. świadczeń postojowych w łącznej kwocie 128,3 mln zł.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *