ZUS wprowadza nowe ulgi dla przedsiębiorców

ZUS wprowadza nowe ulgi dla przedsiębiorców 15

Przedsiębiorcy nieosiągający wysokich przychodów od przyszłego roku będą mogli otrzymać specjalną ulgę. Każdy, kto chciałby skorzystać z tzw. nowego „małego ZUS” powinien ten fakt zgłosić do 8 stycznia.

– Przy „małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. „Mały ZUS” jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli przychód nieprzekraczający trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to kwota 63 tys. zł) – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z „małego ZUS” muszą zgłosić to ubezpieczycielowi do 8 stycznia. W przypadku rozlicznie składek za styczeń standardowo odbędzie się na początku lutego. Z kolei osoby nieprowadzące aktualnie działalności, ale rozpoczną ją lub wznowią w trakcie roku, to do „małego ZUS” mogą zgłosić się dopiero wtedy.

Z ulgi nie mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy, ponieważ jednym z warunków jej uzyskania jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. – Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS” – informuje rzecznik.

Należy pamiętać też o tym, że od wysokości opłacanych składek zależy wysokość świadczeń ubezpieczeniowych.

Więcej informacji można znaleźć na www.zus.pl

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *