Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS 15
Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 643 tys. zł. To efekt ubiegłorocznych kontroli zwolnień lekarskich. Jest to kwota, na którą złożyły się nienależne świadczenia chorobowe.
Radzyński Inspektorat ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie z terenu Białej Podlaskiej oraz czterech powiatów – w tym bialskiego. ZUS sprawdza m.in. czy osoby chore prawidłowo korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Najczęściej powodem zakwestionowania zwolnień było odkrycie, że chory jednak pracował. Wiele takich przypadków dotyczyło pracowników służby zdrowia np. pielęgniarek, które podczas zwolnienia realizowały wizyty domowe bądź rejestrowały pacjentów w przychodni.

W pracy zjawili się również chory palacz w kotłowni, inspektor BHP i kwiaciarka. Kilku członków rad nadzorczych uczestniczyło w posiedzeniach rad, mimo zwolnienia lekarskiego w podstawowym miejscu pracy. Inspektorzy radzyńskiego ZUS stwierdzili nieprawidłowości w przypadku 44 zwolnień. Z tego względu do kasy funduszu chorobowego wróciło ponad 43 tys. zł. Taką kontrolę samodzielnie mogą prowadzić większe zakłady pracy, które ubezpieczają powyżej 20 osób.

Drugi rodzaj kontroli prowadzą lekarze orzecznicy ZUS, którzy sprawdzają czy pacjent w dniu badania jest nadal niezdolny do pracy. – Jeśli okaże się, że badany może wrócić do pracy, to lekarz skraca jego zwolnienie lekarskie. Kontrolowany zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania. W ubiegłym roku w lekarze orzecznicy radzyńskiego ZUS skrócili 30 zwolnień. Skutek finansowy tej kontroli to prawie 9,8 tys. zł – informuje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Warto również wspomnieć, że spóźnialskich czeka niższy zasiłek. Chory ma siedem dni od wystawienia papierowego zwolnienia lekarskiego na jego dostarczenie do pracodawcy lub ZUS. W przypadku spóźnienia musi liczyć się z obniżeniem zasiłku. Na terenie działania radzyńskiego ZUS, czyli również w naszym powiecie, po terminie wpłynęły 352 zwolnienia, co oznacza obniżenie świadczeń łącznie o 25,4 tys. zł.

– Dla osób, które są na zwolnieniu lekarskim po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (np. po zakończeniu umowy o pracę), przepisy przewidują ograniczenie wysokości zasiłku. Dotyczy to również świadczenia rehabilitacyjnego pobieranego po zakończeniu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru takiego świadczenia nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. Z tego tytułu w kasie funduszu chorobowego zostało 565,1 tys. zł. Obniżenie wysokości dotyczyło 364 świadczeń w regionie – tłumaczy rzecznik.

Wraz z rozpoczęciem lipca znikną papierowe zwolnienia lekarskie. Lekarz będzie mógł wystawić je jedynie elektronicznie. Takie zwolnienia od razu trafią do ZUS i do pracodawcy chorego. Będzie to ułatwieniem w przypadku kontroli, bo będzie można ją rozpocząć szybciej. Jest to także ułatwienie dla pacjenta. Gdy pracodawca odbiera zwolnienia przez internet, chory nie musi mu przekazywać zwolnienia, ani martwić się o termin na jego dostarczenie.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *